Poczucie własnej wartości

„Błędem, który często popełniają osoby cierpiące na problemy z poczuciem własnej wartości , jest przekonanie, że jesteśmy godni szacunku tylko wtedy, gdy jesteśmy godni podziwu.” Christophe Andre

Czym jest wartość? Co jest dla nas cenne?

Ludzie różne rzeczy uważają za wartościowe. Niektórzy cenią dobra materialne: samochód, dom. Dla innych jest to praca, zarobek. Są też ludzie, dla których najwyższą ceną jest drugi człowiek i miłość do niego. Niektórzy uważają, że są wartościowi tylko wtedy gdy coś osiągną. Dzieci gdy się dobrze uczą, kończą szkołę z dobrymi wynikami. Dostają się dalej do dobrych szkół, liceów, techników, bo szkoła zasadnicza jest uważana często za gorszą. Człowiek wartościowy dla niektórych może być wtedy, gdy osiągnie wysokie stanowisko bądź osiągnie sukces: jest wziętym piłkarzem, muzykiem, celebrytą, ma wysoką pozycję społeczną.

Zapominamy, że wartość człowieka nie wypływa z tego co robi. Czyż dziecko nie rodzi się bez niczego a stanowi dla nas najwyższą wartość? Kochamy je od narodzin i chronimy a nie ma szkoły, pracy, sukcesów na koncie. Potrafi tylko płakać, spać i jeść. Zapominamy o tym, że człowiek sam w sobie jest wartością. Nie potrzebuje umiejętności, sukcesów, talentów, by być godnym szacunku. Jest wartościowy tylko i aż dlatego bo jest człowiekiem. Pięknym i wspaniałym.

Wszystko co stworzyły ludzkie ręce można skopiować, zrobić od nowa, naprawić gdy się zepsuje. Człowiek jest nie do podrobienia. Nie jesteśmy w stanie stworzyć człowieka a jednak często  On i jego uczucia mają niższą wartość niż rzeczy materialne. Często krzyczy się na dzieci, gdy coś popsują, lub gdy w mniemaniu rodziców coś źle zrobią.

O niskim lub wysokim poczuciu własnej wartości mówią osoby, gdy rozpatrują je w kategoriach dokonań. Coś dokonasz-jesteś wartościowy. Nie dokonasz-nie jesteś. Jeśli staniesz się kimś-stanowisz wartość, nie staniesz-nie stanowisz. Co to w ogóle znaczy być kimś? Nie wystarczy być człowiekiem? Czy zdobycie stanowiska czy dobrze płatnej pracy jest czymś bardziej wartościowym niż człowiek sam w sobie?

Poczucie własnej wartości jako człowieka rozkwita, gdy otoczenie w którym się wychowujemy, potwierdza nam naszą wartość. Traktuje nas jako człowieka wartościowego samego w sobie a nie tylko wtedy gdy coś osiągniemy.

 „Poczucie wartości może wzrastać tylko w atmosferze, w której indywidualne różnice są doceniane, błędy tolerowane, komunikacja jest otwarta, zasady są elastyczne – w takim rodzaju atmosfery, która jest odnajdywana w rodzinie, w której wzajemnie się pielęgnują”. -Virginia Satir

Jeśli rodzice mówią dziecku, gdy dostanie dobrą ocenę lub zdobędzie medal za osiągnięcia sportowe, „udało Ci się” , to dziecko wzrasta w poczuciu, że sukces jest przypadkowy, niezależny od niego, że to nie jego zasługa, nie On jest sprawcą tylko czynniki zewnętrzne.  Uda się albo się nie uda, nie mam wpływu, po co w ogóle się starać?

Poczucie własnej wartości to najbardziej podstawowa baza człowieka, bez niego nie może twardo stąpać po ziemi, chybocze się, nie potrafi podjąć decyzji. Bez niego struktura osobowości jest niespójna i niestabilna.

Zatem człowiek jest wartościowy od samych narodzin bez osiągania czegokolwiek i nadawania sobie etykiet. Jest godny szacunku, uznania, naszej troski, uwagi i akceptacji. Ty sam również daj sobie szansę na bycie wartościowym. Uznaj się za pełnego wartości człowieka takim jakim jesteś. Z całym bagażem doświadczeń, w tym miejscu, w którym teraz jesteś. Poczuj pełnie wartości siebie.

Rzeczywistość jest postrzegana przez nasze wnętrze. Jeśli Ty sam uznasz się za wartość to i każdego innego człowieka też. Jeśli Ty sam poczujesz wartość siebie wpłynie to na Twój rozwój i relacje z ludźmi. Będą one bogatsze, zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące. Uznaj za wartościowe to co robisz cokolwiek by to nie było, twój sposób bycia, wiedzę, umiejętności i rodzinę, którą się otaczasz. Wszystko co jest ma w sobie jakąś wartość. Może do tej pory tego nie dostrzegałeś. Byłeś zbyt zajęty, żyłeś w szybkim tempie. Spowolnij, rozejrzyj się dookoła a zobaczysz wokół nieustający proces zmian, które dokonują się w nas i całym świecie. To wszystko jest ponad tym co człowiek uzna sam w sobie za wartościowe lub nie, ponad kategorie, nazwy, słowa. Ponad definicje. Życie jest nieustająca wartością wraz z każdym człowiekiem.

Aneta Nowak